Προλαβαίνω να αλλάξω κάτι στο σώμα μου πριν τις διακοπές;
August 14, 2018
Χαλάρωση του δέρματος.
August 14, 2018

LASER-LIPO

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής των τελευταίων χρόνων είναι το υψηλό επίπεδο στην ανάπτυξη του ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού. Ειδικότερα η τεχνολογία LASER έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα ιατρικών πράξεων εκμεταλλευόμενη την απόλυτη ακρίβεια του LASER. Σήμερα αυτή η ακρίβεια με την τεχνολογία του LASER-LIPO έρχεται να βελτιώσει και να συμπληρώσει την επέμβαση της λιποαναρρόφησης.

Η λιποαναρρόφηση είναι η πιο διαδεδομένη επέμβαση της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής αφού αφορά και στα δυο φύλλα και όλες τις ηλικίες. Όμως μέχρι πρόσφατα είχε αρκετούς περιορισμούς ως προς τις ενδείξεις. Ειδικότερα απευθυνόταν σε άτομα με εντοπισμένη συσσώρευση λίπους σχετικά νέας ηλικίας και με καθόλου έως ελάχιστη χαλάρωση του δέρματος. Επιπλέον η μετεγχειρητική πορεία απαιτούσε πιεστική επίδεση της περιοχής για τουλάχιστον ένα μήνα ενώ παρουσίαζε έντονο μετεγχειρητικό οίδημα (πρήξιμο) και αρκετά συχνά εκχυμώσεις (μελανιές).

Το LASER-LIPO διευρύνει το πεδίο της λιποαναρρόφησης και σε περιπτώσεις με χαλάρωση του δέρματος γιατί η στοχευμένη δράση του στο κολλαγόνο προκαλεί σύσφιξη του δέρματος, επιτρέπει αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας λίπους γιατί η αιμοστατική του ιδιότητα περιορίζει τις απώλειες ηλεκτρολυτών και αίματος και το σημαντικότερο περιορίζει στο ελάχιστο το μετεγχειρητικό οίδημα και τις εκχυμώσεις και κατά συνέπεια τον χρόνο της πιεστικής επίδεσης. Έτσι η-ο υποψήφια-ος επιστρέφει στις καθημερινές του ασχολίες πολύ σε πολύ πιο μικρό χρονικό διάστημα.

Top