Αργυρώ Σταθάτου

Αναισθησιολόγος


Σπουδές:
Πτυχίο ιατρικής πανεπιστήμιο ”La Sapienza” Ρώμης Ιταλίας Βαθμός 85/110
Ειδικότητα αναισθησιολογίας Γ.Π.Α.Ν Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 02.12 .97-30.11.03
Τίτλος ειδίκευσης: Αναισθησιολογίας Αθήνα 18.02.2004
Διδακτορική διατριβή: Η επίδραση της αναισθητικής μεθόδου στην έκβαση της επέμβασης μετά από πειραματική πρόκληση οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου .

Μεταπτυχιακές σπουδές:
1996-1997 εξάμηνο κύκλο σπουδών με θέμα
1) βασικές γνώσεις πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής. Βαθμός άριστα.
2) βασικές γνώσεις δερματολογικής πλαστικής χειρουργικής. Βαθμός άριστα

06.05.98 Βασική και εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
14.12.98 εκπαιδευτικό πρόγραμμα 40 ωρών πληροφορική και οργάνωση εργασίας
07.11.98-01.12.98 πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 40 ωρώναντιμετώπιση πόνου
13.05.99 Τεχνικές περιοχικής αναισθησίας.
13.05.99 Τεχνικές χρόνιου πόνου.
14.05.99 Δύσκολος αεραγωγός.
14.05.99 Εξωνοσοκομειακή διάσωση.
ΣΕΠ.1999 –ΙΟΥΝ 2001 Σεμινάρια ιατρικού βελονισμού από το διεθνές μετεκπαιδευτικό κέντρο βελονισμού «ACU SCIENCE» Αθήνα 300 ώρες.
20.08.2001-29.08.2001ACUPUNCTURE PAIN TECHNIQUE TRAINING COURSE. INTERNATIONAL SCHOOL OF BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE. 76 HOURS OF PRACTICE AND THEORY TRAINING PROGRAM. CHINA.

Μεταπτυχιακά συνέδρια:
17-20.05.98 The world congress on heart failure-mechanisms and management
19-21.06.98 Μεσογειακό και διαβαλκανικό συνέδριο περιοχικής αναισθησίας και θεραπείας πόνου.
02.09.98Emergency medicine in europelooking into the future.
3-5.09.98.20th annual meeting of the EAA.
23.01.99 7ο πανελλήνιο σεμινάριο αναισθησιολογίας.
12-16.05.99 13ο πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας.
28.09-02.10 99 35th annual meeting european association for the study of diabetes Brusseles.
30.09-03.10.2004 8ο Συνέδριο αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής.
11-15.05.2005 16 ο πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας.
19-22.10.2006 6 ο πανελλήνιο συνέδριο πόνου.
09-13.05 2007 17 ο πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας.
06-10.05.2009 18 ο πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας.

Μεταπτυχιακές εργασίες:
09.98 Journal of B.U.O.N.Administration of CIS atracurium in patients with lung Ca undergone thoracotomies intubation conditions,recovery time and side effects.
05.99 Πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας Αντίληψη του μετεγχειρητικού πόνου και της αντιμετώπισής του.
05.99 Πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας Κλινική εκτίμηση της δράσης του σεβοφλουράνιου σε χειρουργικές επεμβάσεις μέσης διάρκειας.
05.99 Πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας Συντήρηση αναισθησίας με σεβοφλουράνιο σε μικρολαρυγγοσκοπήσεις, σύγκριση με προποφόλη.

Προϋπηρεσία:
03.05.2004 –σήμερα Επιμελήτρια αναισθησιολογικού τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών.
14.01.2008–σήμερα Εξωτερική συνεργάτης νοσοκομείου Metropolitan Ν.Φαλήρου

Ιατρεία

ΑΘΗΝΑ

Τσόχα 24, τ.κ. 115 21, Αμπελόκηποι
τηλ.: 210 64 16 028, 210 64 16 600
ΓΛΥΦΑΔΑ

Σ. Καράγιωργα 100 & Βουλιαγμένης, τ.κ. 166 75, Γλυφάδα
τηλ.: 210 964 99 97, 694 420 11 99
Top