Ο μαστός είναι ένα όργανο που αποτελείται από ένα συνδυασμό αποκλειστικά μαλακών ιστών, δέρμα, υποδόρειο, μαζικό αδένα και εν μέρει μυικό ιστό.

Άρα μπορεί και επηρεάζεται άμεσα από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που αλλάζουν με την ηλικία, το σωματικό βάρος, τον θηλασμό και τον ορμονικό κύκλο.

Τα ανατομικά στοιχεία που αποτελούν τον μαστό καθώς και όλοι οι παράγοντες που τον επηρεάζουν τον καθιστούν ένα όργανο ευάλωτο στη σταθερή και μόνιμη δράση της βαρύτητας. Μέχρι ένα σημείο η έλξη αυτή αντισταθμίζεται  απο την ελαστικότητα των ιστών που τον αποτελούν.

Όταν όμως ξεπερασθεί το όριο της ελαστικότητας τους τότε επέρχεται η χαλάρωση και η μόνιμη πλέον πτώση των μαστών (νόμος του Hooke).

Σε μία επέμβαση αυξητικής μαστών το γεγονός της τεχνητής αύξησης του βάρους του μαστού λόγω των ενθεμάτων ήταν και θα είναι από τους  πιό σημαντικούς παράγοντες  που θα καθορίσουν  και τη διάρκεια του αισθητικά αποδεκτού αποτελέσματος.

Για τον λόγο αυτό, από τα τρία επίπεδα τοποθέτησης των ενθεμάτων σιλικόνης: υπομαζικά, υποπεριτοναïκά και υπομυικά το επίπεδο που προσφέρει την μεγαλύτερη διάρκεια του αποτελέσματος είναι το τελευταίο δηλαδή η υπομυική τοποθέτηση του ενθέματος, υπό του μείζωνος θωρακικού μυός, με δεύτερο σε διάρκεια το επίπεδο τοποθέτησης υπό της μυικής περιτονίας του ίδιου μυός και τελευταίο το επίπεδο υπό του μαζικού αδένα.

Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα:

Γιατί δεν χρησιμοποιούναται ελαφρύτερα ενθέματα σιλικόνης;

Η απάντηση είναι απλή: Γιατί δεν υπήρχαν έως σήμερα.

Σήμερα λοιπόν τα νέα ενθέματα σιλικόνης B-Lite ήρθαν να βοηθήσουν κατά πολύ σε αυτο το θέμα διάρκειας του επιθυμητού αποτελέσματος μίας αυξητικής  επέμβασης των μαστών.

Πρόκειται γιά ενθέματα ενισχυμένης με μικροσφαιρίδια σιλικόνης απόλυτα ασφαλή ενώ παράλληλα αφαιρούν μεγάλο μέρος απο το βάρος του ενθέματος.

Είναι κατά 30% ελαφρύτερα γιά τον ίδιο όγκο ενθέματος δηλαδή ενα ένθεμα B-Lite  όγκου 300 κ. εκ. ζυγίζει 200gr περίπου τη στιγμή που τα λίγο παλιότερα ενθέματα  ζυγίζουν 300gr.

Συνοψίζοντας: ο προσεκτικός σχεδιασμός της επέμβασης αυξητικής μαστών σε συνδυασμό με τα ελαφρύτερα και όχι μικρότερα ενθέματα B-Lite προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια αισθητικά ικανοποιητικού αποτελέσματος.

Top